Iloa yhdessä toimimisesta!

PUUMALAN 4H-YHDISTYS

 

4H-yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa nuorista henkilökohtaisella neuvonnalla, harrastustoiminnalla sekä kerhoissa tapahtuvalla työskentelyllä valistuneita, itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan pystyviä kansalaisia.

4H-toiminnassa keskeistä on tekemällä oppiminen. Yhdessä tekemisen kautta nuoret omaksuvat arvoja ohjaajalta, toisiltaan ja vanhemmilta. 4H-toimintaan kuuluu arvoja, jotka mahdollistavat ihmisen tasapainoisen kasvun yhteydessä luontoon ja kulttuuriin.

4H-työn tärkeitä arvoja ovat:
- yritteliäisyys ja ahkeruus
- yhteistyö
- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
- välittäminen ja suvaitsevaisuus.
 
Järjestön kansainvälinen tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista
 
HARKINTA  -  HEAD
HARJAANNUS  -  HANDS
HYVYYS  -  HEART
HYVINVOINTI  -  HEALTH

 
Näihin sanoihin sisältyy 4H-työn perusajatus: edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille.

 

TOIMINTA
 

Monipuolista kerhotoimintaa, kursseja, retkiä ja leirejä.

Neuvontapalveluja.

Puumalansalmen vierasvenesataman palvelut.

Apua kotiaskareisiin.

Nuorten työpalveluja.

Vuokraustoimintaa; muovinlevityskone

 

YHDISTYKSEN TOIMI- JA LUOTTAMUSHENKILÖT

Sirpa Lasaroff, toiminnanjohtaja

Hallitus:     Pasi Kalliomaa, puheenjohtaja

                 Elsa Husu, varapuheenjohtaja

                 Eero Luukkonen, jäsen

                 Leena Puttonen, jäsen

                 Katja Narinen, jäsen

                 Anne Partti, jäsen

                 Eerika Kasanen, varajäsen

                 Minla Hämäläinen, varajäsen

                 Satu Valtonen, varajäsen

                 Vilma Hurskainen, nuorisojäsen

                 Eetu Pukarinen, varanuorisojäsen

                 Keijo Montonen, kunnanedustaja

                 Sirpa Lasaroff, sihteeri